Disclaimer

Disclaimer voor provisioned.nl

Provisioned B.V. (Kamer van Koophandel: 82290903), hierna te noemen Provisioned, verleent u hierbij toegang tot provisioned.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen. Provisioned behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Provisioned spant zich in om de inhoud van provisioned.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op provisioned.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Provisioned. In het bijzonder zijn alle prijzen op provisioned.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op provisioned.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Provisioned nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Provisioned en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Provisioned, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Credits

Icons made by MUI from www.mui.com.

Microsoft, (Azure, Defender for Cloud, Defender for Identity, Defender for Office 365, Office 365, Microsoft 365, OneNote, SharePoint, Teams, Intune, Yammer) are trademarks of the Microsoft group of companies.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.
Laatste bijwerkdatum: 20 mei 2024.

Hulp nodig?
Wij regelen het voor je.

Heb je vragen of IT-problemen? Geen zorgen, wij staan voor je klaar. Ons team helpt je zodat jij door kunt gaan met wat echt belangrijk is.

Provisioned hulpnodig1
Martijn van de Weijenberg
Eigenaar bij Provisioned